A felmondás indokolására vonatkozó általános követelmények, különös tekintettel a bírói gyakorlatra

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban ismertetni kívánom a felmondást, mint a munkaviszony megszüntetésének egyik módját, kezdve a törvényi rendszerbe illeszkedésének bemutatásával. Ezt követően a felmondás alapjára és indokolására vonatkozó követelményeket és korlátokat vizsgáltam mind a munkáltató, mind pedig a munkavállaló szemszögéből (kitérve példákra, az ide vonatkozó bírósági állásfoglalásokra), valamint elemeztem néhány, a témához szorosan kapcsolódó bírósági döntést, amelyből átfogó képet kaphatunk a vonatkozó bírósági gyakorlatról.

Leírás
Kulcsszavak
felmondás indokolás mk95 indokolás bírói gyakorlat
Forrás