Humán papillomavírus fertőzés hatása az epigenetikai és jelátviteli szabályozó folyamatokra keratinocitákban

Dátum
2013-05-16T13:31:46Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A magas onkogén kockázatú humán papillomavírus (HPV) fertőzés kulcsfontosságú a méhnyakrák kialakulásában és progressziójában. A malignus folyamatot elősegítő kofaktorok közül munkám során az immunmodulátor interleukin-10 (IL-10) termelésének mechanizmusát valamint az Src családba tartozó citoplazmatikus protein tirozin kinázok aktivációját vizsgáltam. Eredményeink szerint keratinocitákban és méhnyaki eredetű hámsejtekben az IL-10 promotert sejtvonal-specifikus epigenetikai szabályozó folyamatok tartják inaktív állapotban. Az IL-10 promoter proximális szakaszának CpG metilációját és ezen promoter szakasz mentén az acetilált hisztonok hiányát mutattuk ki az IL-10 transzkripciót akadályozó alapvető tényezőként primer humán keratinocitákban, immortalizált humán keratinocita sejtvonalban és méhnyakrák eredetű epiteliális sejtvonalakban. A magas onkogén kockázatú HPV genomok jelenlététől függetlenül az IL-10 expressziót gátló epigenetikai mechanizmusok egységesen fenntartódtak a keratinocitákban és méhnyakrák eredetű epiteliális sejtvonalakban. Eredményeink azt támasztják alá, hogy a méhnyakrákban illetve a méhnyak rákmegelőző elváltozásaiban tapasztalt lokálisan emelkedett IL-10 szekréció nem epiteliális eredetű. HPV ferőzésekhez társuló malignus folyamatokban megfigyelték, hogy az Src kináz emelkedett aktivitása a daganatsejtek fokozott proliferációjával és invazivitásával jár együtt. Kísérleteink során ezért megvizsgáltuk, hogy HPV 16 E6-tal, E7-tel vagy mindkét onkogénnel transzdukált humán keratinocitákban az Src családba tartozó kinázok aktivációja a HPV onkoproteinek hatására következik-e be. A proliferációt és differenciációt elősegítő körülmények között tenyésztett keratinocitákban az ubikviter módon, többféle eredetű sejtvonal által expresszált Src családba tartozó kinázok, az Src, Yes és Fyn mRNS és fehérje expresszióját valamint az enzimek aktív állapotára utaló, tirozin foszforilációs állapotát vizsgáltuk. Kimutattuk, hogy a HPV 16 onkoproteinek proszttranszkripciós mechanizmusok útján képesek az Src és Yes fehérjék expresszióját növelni, a HPV 16 E7 jelenléte pedig kiváltotta a keratinociták által termelt mindhárom citoplazmatikus kináz katalitikusan aktív állapotát okozó tirozin-foszforilációját. Az Src kinázok megváltozott expressziója és aktivitása hozzájárulhat a malignus folyamatok kiváltásához vagy fenntartásához a HPV fertőzésekhez társuló tumorok kialakulása során.

Cervical cancer is induced and maintained by oncogenic human papillomavirus (HPV) infection. Among various cofactors promoting cervical carcinogenesis, my research work targeted the mechanism of intratumoral interleukin-10 (IL-10) production and the activation of the Src-family non-receptor tyrosine kinases. We have demonstrated that in keratinocytes and cells of cervical epitelial origin the IL-10 promoter is repressed by epigenetic regulatory mechanisms in a lineage specific manner. CpG methylation of the proximal promoter region and absence of acetylated histones indicating closed chromatin state were identified as major determinants of transcriptional silencing of IL-10 expression in normal and neoplastic human epitelial cells. Regardless the presence of high-risk oncogenic HPV genomes, the lineage-specific epigenetic silencing of IL-10 expression was maintained uniformly in keratinocytes and in epitelial cell lines of cervical cancer origin. Our results support the notion that during cervical carcinogenesis, a possible source of topical IL-10 secretion are the leukocytes infiltrating the uterine cervix. Elevated activity of Src is accompanied with increased cell proliferation and invasivity in HPV-associated malignancies; therefore, we used human keratinocytes transduced with HPV 16 E6, E7 or both oncogenes to investigate whether the activation the activation Src-family kinases is a downstream effect of the papillomaviral oncoproteins. mRNA and protein expression as well as activation state (indicated by phosphorylation at specific tyrosine residues) of ubiquitously expressed SFKs, namely Src, Yes and Fyn, was investigated in both proliferating and differentiating keratinocytes. We have shown that HPV 16 oncoproteins upregulate Src family kinases Src and Yes via posttranscriptional mechanisms. Furthermore, HPV 16 E7 enhanced the activating phosphorylation of all expressed Src-family kinases in keratinocytes. The altered expression or activity of Src-family kinases can serve as both initiating and maintaining oncogenic mechanisms during HPV-associated malignancies.

Leírás
Kulcsszavak
humán papillomavírus, human papillomavirus, Src kináz, nem receptor protein tirozin kináz, epigenetikai szabályozás, promoter metiláció, méhnyakrák, Src-family kinase, non-receptor protein-tyrosine kinase, epigenetic regulation, promoter methylation, cervical carcinoma
Forrás