A magashegységi tavak üledékvizsgálata

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A Kárpátokban található glaciális Bukura-tó recens üledékének elemanalitikai vizsgálata ICP-MS és MP-AES módszerekkel és az eredmények értékelése környezeti szempontok szerint.

Leírás
Kulcsszavak
üledékvizsgálat, ICP-MS, MP-AES, magashegységi tavak, glaciális tó
Forrás