Ferences zarándokhelyek kultusza a mai Magyarországon

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban megvizsgáltam a ferences zarándokhelyeket. Kutatásom során volt alkalmam, egyes zarándokhelyeket személyesen is megismerni, melynek következtében tovább erősödött bennem az a vélemény, hogy a XXI. században is fontos spirituális erőforrást jelent az egyház számára a ferences zarándokhelyek. A dolgozatom első harmadában röviden bemutattam Assisi Szent Ferenc életútját és a ferences rend magyarországi elterjedésének a történetét. A dolgozat második felében a búcsú fogalmát, a búcsújárást és a templombúcsút mutattam be. Dolgozatom harmadik részében a ferences zarándokhelyeket mutatom be.

Leírás
Kulcsszavak
ferences, zarándokhelyek, búcsú, Sümeg, Jászberény, Mátraverebély-Szentkút, Andocs, Csatka, Szeged-Alsóváros
Forrás