Vezetői kihívások a középfokú szakmai képzés átalakulásában

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozat témaválasztásakor elsődleges célom az volt, hogy összefoglaljam azokat az ismereteket, odafigyelést kívánó feladatokat, veszélyforrásokat, melyekkel az iskolarendszerű szakképzésben tanárként, igazgatóhelyettesként találkoztam. Diplomamunkám elején bemutatom a magyarországi szakképzés történetét a II. világháborútól napjainkig. Részletesen szólok a közgazdász szaktanárképzésről, valamint a kereskedelmi, illetve vendéglátóipari szakoktatók képzéséről. Ezt követően ismertetem a Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma szakma-szerkezetét, illetve szakmai munkaközösségeit. A szakképzés pedagógiája sajátosságainak összefoglalása után bemutatatom a kamarai garanciavállalás intézményét, a duális szakképzést, illetve ahhoz kapcsoló-dóan a mesterképzés sajátosságait. A 2016 őszén elinduló szakgimnáziumok kerettantervei várhatóan gyökeresen át-alakítják a közismereti képzést. A természettudományos tantárgyak eddig sem túl hang-súlyos szerepe szinte teljesen eltűnik, az idegennyelv-oktatás ezzel ellenétben heti öt órára nő. Igyekszem rávilágítani, mit jelent ez a jövőben a kereskedelem, vendéglátóipar, illetve turisztika ágazati képzésekben. Fontosnak tartom, hogy az írásom áttanulmányozása után az olvasó képet kapjon a XXI. század eleji szakképzési kihívásokról, változásokról, nem utolsó sorban az átala-kulás közben felvetődő megoldásra váró problémákról.

Leírás
Kulcsszavak
duális szakképzés, kamarai garanciavállalás, kereskedelmi és vendéglátóipari szakoktatók képzése, közgazdász szaktanárképzés
Forrás