A magyarországi háziorvosok elégedettsége a telemedicinával kapcsolatban a COVID-19 pandémia idején

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A telemedicina egy dinamikusan fejlődő orvostudományi terület, melynek fejlődése jelentősen felgyorsult a COVID-19 pandémia alatt. A dolgozat elsősorban a hazai praxisokban dolgozó háziorvosok véleményét vizsgálja a távorvoslással kapcsolatban a kornavírus okozta világjárvány alatt. A diplomamunkában részletezésre került a SARS-CoV-2 szerkezete, patogenitása, epidemiológiája, valamint a pandémia előtti és alatti alapellátsási feladatok, továbbá a telemedicina múltja, jelene (EESZT rendszer) és jogszabályi háttere Magyarorzágon, valamint egy 2022-ban végzett online felmérés elemzése. Egy online kérdőíves felmérésen keresztül 255 fő háziorvos szakorvos véleményét vizsgáltuk meg a telemedicinával kapcsolatban kitérve a háziorvos demográfiai adatára, a távorvoslásra való felkészültségükre, a mindennapi munkájukra, valamint a magánéletükre gyakorlot hatásokra, a negatívumokra, valamint az elégedettségükre és jöbőbeni elképzelésükre. Vegyes vélemények születtek, számos pozitív és negatív szempontra fényderült a kutatás során, valamint az is világossá vált, hogy a hazai családorvosok nyitottak a jövőt illetően is, és szívesen megismerkednének a telehealth rendszerekben rejtőző esetleges előnyökkel, azok korszerű és rutinszerű használatával, hogy készségszinten is alkalmazni tudják majd a praxisukban végzett munkájuk során. Mindezen információk hozzájárulhatnak egy újfajta nézőpont, paradigma felfedésére, a hibák és a problémák felismerésére, valamint azok megoldására.

Leírás
Kulcsszavak
telemedicina, COVID-19, alapellátás, EESZT
Forrás