A szépirodalmi művek alkalmazási lehetőségei a középiskolai biológiaoktatásban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban annak jártam utána, hogy milyen kapcsolódási pontok vannak a szépirodalom, és a középiskoli biológiaoktatás között. Feltártam továbbá a szépirodalmi művek létjogosultságát a biológiatanításban, illetve rávilágítottam a bennük rejlő potenciálra is. Kutatásaimban a jelenleg használt Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, illetve a Mozaik Kiadó által kiadott tankönyveket elemeztem olyan szempontból, hogy előfordulnak-e bennük szépirodalmi utalások, és ha igen milyen formában, és mértékben.

Leírás
Kulcsszavak
biológiaoktatás, szépirodalom, szakmódszertan, kapcsolatok, lehetőségek
Forrás