CD8 és CAIX pozitív sejtek szemi-kvantitatív vizsgálata KIR DLBCL-ben

dc.contributor.advisorMatolay, Orsolya
dc.contributor.advisordeptDebreceni Egyetem::Általános Orvostudományi Kar::Pathologiai Intézethu_HU
dc.contributor.authorDobi, Péter
dc.contributor.departmentDE--Általános Orvostudományi Karhu_HU
dc.contributor.opponentGogolák, Péter
dc.contributor.opponentdeptDebreceni Egyetem::Általános Orvostudományi Kar::Immunológiai Intézethu_HU
dc.date.accessioned2022-06-10T10:01:30Z
dc.date.available2022-06-10T10:01:30Z
dc.date.created2022-05-23
dc.description.abstractA tumorsejtek képesek adaptálódni a fejlődésük során kialakuló fiziológiástól eltérő környezeti viszonyokhoz, mely hozzájárulhat az immunrendszer effektor funkcióinak kikerüléséhez is. Hypoxiás környezetben a sejtekben kifejeződik a Hypoxia indukálta faktor -1α (HIF-1α), a karboanhidráz IX (CAIX) egy HIF-1α dependens enzim, amely a daganatos sejtekben közel normál pH gradiens fenntartásáért felelős. A daganatok progressziójában nagy szerepet játszik az immunrendszer felügyelő folyamatainak kikerülése, amiben szerepet játszhat a tumor megváltozott pH-ja. A CD8+ T-sejtek jelentős szerepet töltenek be a tumorellenes immunitásban. A kutatásunk célja a CD8+ T-sejtek és a CAIX sejtek detektálása, számszerűsítése szoftveres analízissel. Kutatásunkhoz a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Patológiai intézetében diagnosztizált központi idegrendszert érintő diffúz nagy B-sejtes lymphomás eseteket használtunk fel (26 eset). A metszeteket a 3DHistech által fejlesztett nagy felbontású Pannoramic MIDI Automatic Brightfield Scan (Budapest, Magyarország) scannerrel kerültek digitalizálásra. A scannelt metszetek mindegyikén teljes metszetanalízist végeztünk el. A szoftveres elemzés során a QuPath (Edinburgh, Egyesült Királyság) Positive Cell Detection plugint használtuk, meghatároztuk a CD8+ T-sejtek és a CAIX pozitív sejtek számát, valamint az immunhisztokémiai reakció erősségét hármas skálán (Negatív, 1+, 2+, 3+). A metszeteket párban elemeztük. Előzetes fénymikroszkópos elemzések során (LEICA DM 2000) minden CD8 festés, míg CAIX esetében 26-ból 7 (26%) volt pozitív. CAIX esetekben összesen 879 346 db sejtben volt expresszió, átlagosan 25368 db (1+), 6452 db (2+), 2002 db (3+), CD8 esetében összesen 993 361 db sejtben volt expresszió, átlagosan 24 195 db (1+), 10 206 db (2+), 3805 db (3+). Annak érdekében, hogy a CD8+ T-sejtek és CAIX pozitív sejtek számát meghatározzuk egy arányszámot határoztunk meg. A 26 CD8+ esetben: 0,05 (1+), 0,02 (2+), 0,01 (3+), míg a 7 pozitív CAIX esetben: 0,1 (1+), 0,02 (2+), 0,006 (3+). A tumorellenes immunitásban fontos szerepet töltenek be CD8+ T-sejtek, azonban számuk csökkent a CAIX pozitív esetekben, ami a CAIX tumorellenes immunitást moduláló szerepére utalhat.hu_HU
dc.description.coursemolekuláris biológiahu_HU
dc.description.courseactnappalihu_HU
dc.description.courselangmagyarhu_HU
dc.description.coursespecImmunológia, sejt- és mikrobiológiahu_HU
dc.description.degreeMSc/MAhu_HU
dc.format.extent53hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/334412
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectCD8hu_HU
dc.subjectCAIXhu_HU
dc.subjectQuPathhu_HU
dc.subjectKIRhu_HU
dc.subjectDLBCLhu_HU
dc.subjectKözponti Idegrendszerhu_HU
dc.subjectLymphomahu_HU
dc.subjectlimfómahu_HU
dc.subjectdigitális analízishu_HU
dc.subjectB-sejtekhu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Orvostudományhu_HU
dc.titleCD8 és CAIX pozitív sejtek szemi-kvantitatív vizsgálata KIR DLBCL-benhu_HU
dc.title.translatedInvestigation of CD8 and CAIX positive cells in CNS DLBCLhu_HU
Fájlok