A kibillentési szög hatásának vizsgálata MR szekvenciáknál

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozatban irodalmi adatok és eredmények alapján szeretnénk bemutatni, hogy különböző tulajdonságú MR készülékek képi kontrasztja és jel/zaj viszonya miként befolyásolható a kibillentési szöggel. Bár az alap MRI fizikát ismertető anyagokban többnyire csak a GRE szekvenciáknál merül fel a kibillentési szög szerepe, ennek ellenére fontos lehet az SE szekvenciáknál történő vizsgálata is. Ennek megfelelően olyan közleményeket választottunk, amelyek mindkét szekvenciára vonatkozóan tanulmányozták a kibillentési szög hatását. A bemutatott közlemények jól demonstrálják, hogy a kibillentési szög alapvetően befolyásolja a kontrasztot és a jel/zaj viszonyokat. Ez azért fontos eredmény, mert az SE szekvenciánál szinte mindig minden MR labor 90°-os kibillentési szöget alkalmaz. Továbbá az is látható, hogy egy adott MR készüléken, egy adott térerő mellett, illetve egy adott szekvenciához egy konkrét adott kibillentési szög tartozik, amely optimalizálhatja a kontrasztviszonyokat. Ennek ellenére a klinikai protokollokban a kibillentési szög, mint szükséges paraméter általában nincs is definiálva, minden MR labor a gyártói ajánlásokat használja. További tény, hogy az egyes MR munkahelyeken a protokollok bizonyos alap paramétereit (TR, TE, gyorsítási faktorok stb.) gyakran megváltoztatják a jobbnak vélt képminőség vagy a gyorsabb vizsgálat érdekében, azonban a kibillentési szög is egy nagyon fontos befolyásoló adat ebből a szempontból. Ezek fényében megvizsgálandó lehet, hogy a laborok által használt kibillentési szög értéke optimális-e mind a GRE, mind az SE szekvenciáknál.

Leírás
Kulcsszavak
MR, Kibillentési szög
Forrás