A konszenzuson alapuló vitarendezés jelentősége a polgári eljárásjogban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az alternatív vitarendezés napjainkban egyre inkább tekinthető ,,divatos” alternatívájaként a bírósági igazságszolgáltatásnak. A dolgozat alapvetően arra vállalkozik, hogy bemutassa, mit is értünk alternatív vitarendezésen, illetve annak különböző formáin, így a mediáción, bírósági közvetítésen, miért van nagy jelentősége az eljárás népszerűsítésének. Alapvetően abból indul ki a téma feldolgozása, hogy mit értünk társadalmi konfliktusok alatt, azok hogyan kerülnek a felszínre. Sokszor a látens állapotként megjelenő vitahelyzetnél jelentősége van annak, hogy az emberek merjenek beszélni álláspontjukról, azokat próbálják egy megfelelő szakértelemmel rendelkező mediátor/közvetítő jelenlétében feldolgozni, azaz jelenítsék meg miharabb a külvilág előtt, hiszen a felek érdekei mélyülnek, mely megnehezítheti a közös álláspont megtalálását. A téma feldolgozása a polgári eljárásjog által alkalmazott szabályozás mentén épül fel, azonban nélkülözhetetlennek tartottam a bírósági pertől függetlenül igénybe vett közvetítői eljárás bemutatását. A közvetítő személyére, annak jelentőségénél fogva is számtalan jogszabály hivatkozik, garanciális elemek biztosítják függetlenségét, pártatlanságát. A közvetítő személye mellett nem elhanyagolható a bíró szerepe sem, aki fontos szerepet tölt be az eljárásról történő tájékoztatás során, illetve annak népszerűsítésében. A dolgozat számba veszi a közösségi szabályok vezérfonalait és a nemzetközi környezet tapasztalatait is. A közvetítői eljárás pozitívumai, így a költséghatékonyság, bírói munkateher csökkentése, a viták valódi megoldásának lehetősége vitathatatlan, azonban alkalmazása során merülnek fel olyan problémák, melyek megoldást igényelnek, így annak vizsgálata, hogy valóban csökken-e a munkateher vagy csupán annak időbeli eltolódása figyelhető meg, továbbá minden konfliktus esetén szükséges-e a tájékoztatás igénybevételének lehetőségéről. A dolgozat ezen kérdésekre is igyekszik választ keresni.

Leírás
Kulcsszavak
mediáció, alternatív vitarendezés, egyezség
Forrás