Magmorfológiai paraméterek feltételezett szerepének vizsgálata a védett és fokozottan védett növényfajok ritkaságában

Dátum
2014-05-19T08:39:34Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatban a rendelkezésre álló védett és fokozottan védett növényfajok legfőbb morfológiai paraméterei kerültek lemérésre:magtömeg,szélesség, hosszúság,vastagság. Védett/fokozottan védett és rokon, de nem védett növényfajokból kongenerikus fajpárok lettek képezve, és ezek kerültek összevetésre statisztikailag, két mintás t-próbával. Továbbá a fajok LB, WB értékeinek és ökológiai igényeinek összevetése történt korrelációs vizsgálattal. Mivel szignifikáns különbségek nem mutatkoztak, így a védett és fokozottan védett növényfajok ritkaságáért pusztán a magparaméterek nem okolhatóak, de egyéb növényi tulajdonságok által mégis közvetve mindenképpen szerephez jutnak a ritkaság kialakulásában.

Leírás
Kulcsszavak
magmorfológia, védett, fokozottan védett, paraméterek, növényfajok
Forrás