Mentori munka pályakezdő pedagógussal egy integrációt megvalósító szakiskolában

Dátum
2013-05-08T12:04:10Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

V. Absztrakt (Rövid tartalmi összegzés) Mentori munka pályakezdő pedagógussal egy integrációt megvalósító szakiskolában Szakdolgozatomban a sajátos nevelés igényű (SNI) tanulók integrált oktatásának megvalósulását mutatom be egy integrációt alkalmazó iskolában. Sajátos mentori munkám egy pályakezdő kolléga segítése, akinek nagy gondot jelent a fogyatékos és az ép tanulók differenciált oktatása. Választott témám bevezetéseként az integrációt definiálom, valamint az integrált oktatás személyi, tárgyi feltételeit, törvényi szabályozását mutatom be. A sajátos nevelés igényű tanulók integrált oktatásához a hagyományos tanulásszervezés és módszerek nem megfelelőek. Ebben a környezetben használható tanítási módszerek és technikák repertoárját mutatom be a következőkben. Fontos körülmény a tanulás szervezésénél, hogy meg kell ismerni az integrált oktatásban részt vevő tanulók testi- érzékszervi-mentális fogyatékosságuk miatti sajátos nevelési igényeit, nehézségeit és az ezekhez való napi alkalmazkodást. Az együttnevelés sikeressége nagymértékben múlik azon, hogy az eszköztárunkban megvannak-e a hatékony tanítás elemei, az igényesség, a folyamatos visszajelzés, a motiváló értékelés, azok az eljárások, módszertani ismeretek, fogások, amelyekkel alkalmazkodhatunk a tanuló sajátos igényeihez. Az elméleti bevezetés után a sajátos mentori munkám ismertetése következik. E munka állomásai a mentori szintér az iskola ismertetése, majd annak az osztálynak a bemutatása ahol a pályakezdő kolléga dolgozik. A mentori munkám sajátossága a pályakezdő kolléga önreflexióján keresztül bontakozik ki. Majd a közös munkánk folyamatát ismertetem ahol az óralátogatás tapasztalatait és megbeszélésük eredményességeit összegzem. Végül a félév után általam pályakezdőnél tapasztalt pozitív változásokról írok. A mentori munkám eredménye alapján megalapozottnak tekinthető az a kijelentés, hogy a pedagógus társadalomnak nagy szüksége van a mentori segítségnyújtásra, olyan mentorok személyében, akik fejlett kommunikációs, szociális és társas kompetenciákkal rendelkeznek, és egyenrangú partnerként nyújtanak segítő kezet a pályakezdő pedagógusnak.

Leírás
Kulcsszavak
Integrálás
Forrás