Foszfátionok savanyú homoktalajon való megkötődésének vizsgálata

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A foszfátionok savanyú homoktalajon való megkötődését vizsgáltam heterogén izotópcserével és konduktometriával. Abban az esetben, amikor csak vizet tartalmazott a reakcióelegy, a mérési pontok csak kis mértékben szórtak, és a talaj relatív radioaktivitása időben szigorúan monoton növekedett. Viszont, amikor foszfátot is tartalmazott a rendszer, akkor a pontok nagy mértékű szórását tapasztaltam. A pontok oszcillációs mintázatot mutattak, azaz a talaj relatív radioaktivitása többször időben csökkent, majd ismét nőtt, és a kitérés mértéke meghaladta a mérés hibahatárát. Ennek, a jelenségnek a részletesebb tanulmányozása céljából konduktometriás méréseket végeztem. Abban az esetben, amikor desztillált vízzel kevertettem a talajmintát, az oldat vezetése monoton változott. Amikor azonban foszfát oldattal kevertetettem a talajt, akkor az oldat vezetése időben oszcillált, amennyiben a mérést harangelektróddal végeztem.

Leírás
Kulcsszavak
savanyú homoktalaj, heterogén izotópcsere, konduktometria, foszfátion
Forrás