For visitors

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
University of Debrecen Press
Absztrakt
Leírás
Dear Reader! Part of the renewal of Hungarian Gerontology scientific journal is the effort to publish short summaries of the lectures at the International Gerontology Conference organized by the Research Workshop (University of Debrecen, Faculty of Health Sciences, Department of Gerontology. In this way, we would like to contribute to the continuity of discussions between researchers and experts, by making abstracts available to readers in an easily accessible form, and perhaps here on the website of the magazine they will be interested to study publications in the regular issues of the journal and to be informed about the results of domestic and foreign research on the topic of gerontology. Ágnes Bene Secretary of the Conference Editor   The journal issue is supported by the EFOP-3.6.1-16-2016-00022 “Debrecen Venture Catapult Programme”.
Tisztelt Olvasó! A Magyar Gerontológia tudományos folyóirat megújulásának része az a törekvés is, hogy évente Konferencia Különszámban adjuk közre a Kutatóműhely (Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Gerontológia Tanszék) szervezésében megrendezésre kerülő Nemzetközi Gerontológiai Konferencián elhangzó előadások rövid összefoglalóit. Ezzel hozzá szeretnénk járulni a kutatók és szakértők eszmecseréjének folyamatosságához úgy, hogy az absztraktok könnyen elérhető formában állnak az olvasók rendelkezésére, és talán itt a folyóirat honlapján ahhoz is kedvet éreznek majd, hogy a folyóirat rendes számait átlapozva tanulmányozzanak itt megjelent publikációkat és értesüljenek a gerontológia témakörét érintő hazai és külföldi kutatási eredményekről.   Bene Ágnes a Konferencia titkára szerkesztő   A Rendezvény az EFOP-3.6.1-16-2016-00022 „Debrecen Venture Catapult Program” pályázati támogatásával valósul meg.
Kulcsszavak
köszöntő
Forrás
Hivatkozás
Gyűjtemények