Mediáció a büntetőjogban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az aktuális jogpolitikai kommunikáció frappáns szlogenje kiemeli a hagyományos és az alternatív vitarendezés lényegét: „perbeszéd helyett párbeszéd”. Handó Tünde OBH elnök állásfoglalásában kiemeli a közvetítői eljárások előnyeit a bírósági mediációra vonatkoztatva. Az alternatív megoldás a pereskedésnél gyorsabb, kevésbé költséges vitarendezési mód. További pozitívuma, hogy békés jellegű, a felek nem nyertesként vagy vesztesként, hanem partnerként lépnek ki belőle. Nem a másik legyőzése, hanem az egymás iránti bizalom, megértés, tisztelet jelenti a megoldást az eljárás során. Ennek az újfajta vitakultúrának az igazságszolgáltatáson túlmutató fontos társadalmi szerepe van. A modern igazságszolgáltatás ez irányba mutató többféle törekvése legáltalánosabban a mediáció fogalmában összpontosul, amelyet dolgozatomban a történeti háttér bemutatásától egészen a hatályos szabályozáson át vizsgálok, kitérve jövőbeli lehetőségeire.

Leírás
Kulcsszavak
mediáció, közvetítői eljárás
Forrás