A család a karrier összehangolása közép vezető nők körében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom célja, hogy bemutassam a nők demográfiai, oktatásbeli, munkaerő-piaci helyzetét Magyarországon, továbbá a nők dilemmájára keresem a választ:Összeegyeztethető e a család és a karrier az általam vizsgált közép vezető nők körében? Fő kérdésem megválaszolásához interjúkat készítettem közép vezető nőkkel, az interjúk félig strukturáltak voltak, az alanyokat hólabda módszerrel választottam ki. A nők oktatásbeli helyzete nagy változásokon ment keresztül az elmúlt évtizedekben. Korábban tanulmányaikat korlátozták, 1896-ban történt először nagyobb változás, amikor létrehozták az első leánygimnáziumot Magyarországon, és érettségit szerezhettek, majd lehetővé tették, hogy egyetemen tanulhassanak, de csak bölcsész, orvosi, gyógyszerészeti szak közül választhattak, később megnyílt az út a felsőoktatás felé, napjainkban már több nő van felsőoktatásban, mint férfi. A nők munkaerő-piaci helyzete az 1950-es évektől kezdett megváltozni, amikor az erőltetett iparosítás hatására a nők tömegesen álltak munkába anyagi tényezők miatt. Napjainkban a nők számára fontossá vált a karrierépítés már nem csak anyagi okok miatt, előtérbe került a függetlenségre való törekvés, szakmai sikerek elérése, azonban minden nőben megfogalmazódik, hogy gyermeket szeretni vállalni. A gyermekvállalás kitolódása figyelhető meg Magyarországon, mert a nők nem szeretnék megszakítani munkahelyi karrierjüket, de kiemelt fontosságú a család is. A kettő közötti egyensúly megteremtése nagyon nehéz feladat.

Leírás
Kulcsszavak
nők, család, karrier
Forrás