Az Express Kft. beruházásainak finanszírozása, a múlt, a jelen és a jövő tükrében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomat az Express Kft. beruházásáainak elemzéséről írtam. A diplomamunkámban először bemutatom a Kft.-ét, illetve ismertetem az iparági környezetét. Később kiemeltem 3 finanszírozási megoldást a múlt, a jelen és a jövő tükrében. Ezeket a beruházásokat ismertettem és elemeztem. Következtetéseket vontam le és javaslatokat tettem a vállalkozás döntéseinek helyességéről, valamint anyagi helyzetéről.

Leírás
Kulcsszavak
beruházások elemzése, finanszírozás, pályázat, vállalkozás
Forrás