Javítóintézeti fiatalok bűnelkövetésének okai, háttérvizsgálata

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozati munkám során arra vállalkoztam, hogy a fiatalkori bűnelkövetések háttérben meghúzódó okokat felderítve megértsem azok komplexitását. Mindezt tettem azzal a szándékkal, hogy szociális szakemberként egy teljesebb kép ismeretében eredményesebben tudjak segíteni a fiataloknak. Kiemelt figyelmet szenteltem a szocializációs hátterekre, mikro és makro strukturális összetevőkre, tényezőkre. Megvizsgáltam a deviánsviselkedés formáit, melyben az agresszió, mint terjedő elkövetési módra fókuszáltam. Összefoglaltam a javítóintézeti nevelés lényegét, céljait, a használatos módszereket. A javítóintézeti nevelés során a reintegrációs, reszocializációs törekvések elsőrendű célok közé sorolhatóak. A fiatalok eltérő kezelése érdekében, speciális helyzetük révén a helyreállítás, és megelőzés kiemelt feladat kell, hogy legyen. Ezért az alternatív szankciók, és resztoratív igazságszolgáltatás lehetőségeit tanulmányoztam, mint lehetőségeket. Szakdolgozatom utolsó szakaszában kvalitatív kutatás során, kutatási kérdéseimre kerestem adaptált válaszokat. A dolgozat megírása során sok új ismeretet szereztem, rendszerszemléletű látásmódom bővült. A szerzett tudást, az abból fakadó tapasztalatokat szakmai munkámba is be kívánom vezetni.

Leírás
Kulcsszavak
fiatalkorú, szegénység, depriváció, szegregált, szocializáció, deviancia, agresszió, bűnelkövető
Forrás