Sectoral analysis of Hungarian professional football clubs - Hungarian Football Money League 2014-2016

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Absztrakt
Leírás
Based on the model of the Deloitte Football Money League we recreated the „Hungarian Football Money League”, which gathers and analyses the most economically powerful Hungarian football enterprises. The model gave us an oppurtunity to analyse and compare the industry to the international level. With the hungarian professional football-enterprises we assume, the most economically powerful teams play in the NB. I. (National Championship). Because of this reason we only analysed NB 1. club teams. From the 12 participating team we selected only those 9 who stayed in the League for three consecutive years. The implications from this study is that the hungarian club teams stays well below the international level, altought top level enterprises' joint economical impact is indeed significant in the hungarian sportsector. 
A Deloitte Football Money League mintájára elkészítettük a „Hungarian Football Money League”-t, ami a legjelentősebb gazdasági befolyással bíró magyar futballvállalkozások együttes gazdasági erejét jellemzi, és alkalmat ad iparági jellemzésre, valamint nemzetközi összehasonlításra is. A magyar hivatásos labdarúgó-vállalkozások esetében feltételeztük, hogy a legjelentősebb gazdasági erővel rendelkezők csapatai az NB. I-ben játszanak. Ezért a vizsgálatokba kizárólag NB. I-es klubok kerültek. A 12 klub közül végül 9-t választottunk ki, mivel ezen csapatok estében valósult meg a hároméves folyamatos NB. I-es szereplés. Az eredmények alapján megállapítjuk, hogy a magyar klubok gazdasági teljesítménye még elmarad a nemzetköziekétől, viszont a vezető hivatásos labdarúgóvállalkozások együttes/iparági gazdasági súlya valóban jelentős a hazai sportszektoron belül
Kulcsszavak
Forrás