Az ellenőrzés, értékelés, osztályozás pedagógiai szerepe

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A mérés, értékelés, osztályozás nem új tudomány, egyre inkább nagy figyelmet kap az oktatásban. Tanulói, intézményi és nemzetközi szinten is meg kell felelni az elvárásoknak. A tanulók megfelelő szintű értékelésében, a tanulási folyamat minősítésében folyamatos fejlesztésre van szükség. A megfelelő értékelés fejlesztő, motiváló hatással van a tanulóra, emellett információt nyújt arról, hogy hol vannak elmaradásai a tanulási folyamatban. A megfelelő értékelés segítséget nyújt a pedagógusnak is a hatékony segítségnyújtás megtervezésében. A mérés, értékelés, ellenőrzés folyamat végig kíséri az oktatási- nevelési folyamatot. Visszajelzés arról, hogy az eredmény és a tanulási folyamat között végbemenő folyamat mennyire hatékony.

Leírás
Kulcsszavak
mérés, ellenőrzés, értékelés
Forrás