Szállítási módozatok és a Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt. bemutatása

Dátum
2012-04-18T09:25:56Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom első részében sorba vettem a szállítási módozatokat és azok kombinációit. Megvizsgáltam az előnyöket és hátrányokat. Munkám másik felében ismertem a TVK-nál alkalmazott összes szállítási módot. Betekintést nyertem a társaság felépítésébe, jól működő sokrétű szállítmányozási, logisztikai folyamataiba. Feltártam ezek hiányosságait, jelenleg leküzdeni való problémáit. Rávilágítottam néhány javító lehetőségre, megoldásra. Megállapítom, hogy a TVK legtöbb megrendelése export kiszállításra kerül, azon belül a közúti kamion forgalom a meghatározó többség, zsákos kiszerelésű rakománnyal. Elmondom, hogy a TVK Nyrt. Az észak-keleti régió kulcsfontosságú vállalata, ahol számos lehetőség kínálkozik arra, hogy önálló logisztikai beruházásaival a régió vállalatait i szolgálja, összefogja a régióban működő vállalatok logisztikai tevékenységeit, és ezzel a koordináló tevékenységével előmozdítsa a térség gazdasági fejlettségét. Ugyanakkor elmondhatom azt is, hogy a TVK-t tekintve sanyarú gazdasági helyzet miatt veszélyben forog lakóhelyem, Tiszaújváros térségének életszínvonala. Dolgozatomban felhívtam a figyelmet a logisztika és a szállítmányozás kulcsfontosságára és a TVK összetett folyamatain keresztül napjaink gazdasági bizonytalanságára, mind a TVK, mind a szállítmányozás tekintetében.

Leírás
Kulcsszavak
szállítási módozatok, logisztka, kombinált szállítás
Forrás