A relaxáció (autogén tréning) lehetőségei a gyermekek fejlódésében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat a gyermekek fejlesztése érdekében bevethető relaxációs technikák jelentőségét, azok alkalmazási lehetőségeit tárgyalja. Az alapfogalmak, definíciók leírása után képet ad a magyar oktatási környezet változó nézőpontjairól. Szakirodalmak, elméleti háttér források tartalmának bemutatása, elemzése következik a hipotézis megfogalmazása céljából. Ezt a kutatási módszerek, eszközök és körülmények leírása követi. A hipotézis (Magyarországon lenne igény a relaxációs technikák fakultatív bevezetésére a közoktatásban) bizonyítása, vagy cáfolása különböző felmérések, vizsgálatok eredményei alapján történik. A dolgozat a tapasztalatok elemzésével, a kérdések megválaszolásával, az eredmények összefoglalásával, további kutatási lehetőségek elméleti felvetésével zárul.

Leírás
Kulcsszavak
relaxáció, autogén tréning
Forrás