A digitális kommunikáció hatása az intézmény kapcsolatrendszerére

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A digitális technika rohamos fejlődése nagymértékben befolyásolja az amúgy is rohanó életünket. Informatika tanárként régóta foglalkoztat, hogy a „digitalizálttá” vált mindennapjaink milyen hatással vannak az iskola kapcsolatrendszerére. Elemeztem a saját intézményem kapcsolatrendszeri hálóját és annak kommunikációs szokásait. Dolgozatomban arra az állításra kerestem igazolást, miszerint korunk digitális kommunikációs csatornái nem helyettesíthetik a hagyományos kommunikációs formákat. Kutattam az iskolával belső és külső kapcsolatban lévő partnerek kommunikációs szokásait, igényeit, az információcsere hatékonyságát. Kutatásom eredményeként hipotézisem beigazolódott, egy XXI. századi iskola eredményes működéséhez szükséges, hogy személyes kapcsolatot ápoljon partnereivel, ezt semmilyen digitális eszköz vagy alkalmazás nem pótolhatja, csupán kiegészítheti.

Leírás
Kulcsszavak
digitális, iskola, kapcsolatrendszer, kommunikáció
Forrás