A tudattalan szerepe a filmekben, avagy hogyan használják a filmek a pszichoanalitikus elméleteket és az archetípusokat?

Fájlok
Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az archetípusok általánosak az emberi tapasztalatokban, megjelennek a történetekben és mítoszokban, történelmünk során ismétlődő mintázatok. Segítenek megérteni az emberi tapasztalatok mélyebb rétegeit, és a kulturális kifejezéseink sokszínűségét is; a modern ember is ezeken keresztül interpretálja a valóságot, még akkor is, ha ennek nincs tudatában. A filmipar alkotásaiban is megjelennek az archetípusos tartalmak, dolgozatomban azt vizsgáltam, hogy hogyan alakulnak az animát, mentort, árnyékot, a hős elindulását, a hős próbatételeit, a hős feltámadását és a hős visszatérését megjelenítő jungi archetípusokat tartalmazó filmklipekre adott tudatos (kérdőívek: PANAS-SF, SAM-skála, érzelemkerék) és a nem tudatos (pulzusérték-változás) érzelmi válaszok. 112 vizsgálati személy (49 férfi és 63 nő; 65 magyar és 47 kínai) vett részt a kutatásban, kettős-vak elrendezésben kellett 21 filmklipet megnézniük, miközben egy pulzusmérő óra segítségével rögzítették aktuális pulzusszámukat; a filmklipek között 20 másodperces légzésgyakorlatot kellett elvégezniük. A kapott eredmények alapján az archetípusos jelenetek megtekintése után szignifikánsan magasabbak voltak a pozitív érzelmekre adott pontszámok a PANAS-SF önbevallásos kérdőíven, mint a jelenetek előtt, a negatív érzelmekre adott pontszámok pedig szignifikánsan alacsonyabbak. Az érzelemkeréken feltűntetett 130 érzelem közül is leginkább a „boldog” kategóriájába sorolható érzelmekről számoltak be a vizsgálati személyek; a büszke, bátor, hálás, magabiztos és erőteljes kifejezéseket jelölték meg a legtöbben. Korábbi kutatások eredményeivel összhangban én is szignifikáns pulzusszám-emelkedést találtam, mely minden archetípusos tartalomnál jelen volt.

Az árnyék archetípusát megjelenítő klipek során minél magasabb pulzuszámemelkedést mértem a vizsgálati személyeknél, annál kevésbé ítélték vidámnak a látott jeleneteket.

A kapott eredményekből a pszichológia és a filmipar szakemberei is egyaránt profitálhatnak. A mozgóképes élményt középpontjába helyező pszichoterápiás módszer,

vagy egyéb csoportfoglalkozások célzott vetítései kapcsán fontos információ, hogy milyen érzelmi élményre számíthatunk egy adott film kapcsán. Egy jól kiválasztott, jelen esetben archetipikus film után a büszkeség, a bátorság vagy a hála, a magabiztosság és a kreativitás érzelme nagy eséllyel megjelenhetnek saját belső világunk megismerése mellett.

Leírás
Kulcsszavak
archetípusok, filmipar, érzelemkutatás, tudattalan
Forrás