A földkérdés vizsgálata Károlyi Gyula gróf két adatgyűjtése és azok korabeli sajtóinterpretációi alapján

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Ahogyan a cím sugallja, a szakdolgozatom témájául a Horthy korszakbeli földkérdés vizsgálatát választottam. Mivel pedig a problematika teljes körüljárása szinte lehetetlen egy szakdolgozat keretein belül, így a „parttalanság” elkerülése végett Károlyi Gyula gróf két adatgyűjtésének eredményei és azok interpretációja révén kívántam képet adni a földkérdés vonatkozásairól, azon belül is elsősorban a társadalmi, szociális háttérre helyezve a hangsúlyt. A szakdolgozat tárgya tehát a szóban forgó gróf (és a fellépése mögött meghúzódó telepítési törvényjavaslat kidolgozása) által indukált vita, diskurzus, melynek legfőbb fóruma a korabeli nyomtatott sajtótermékek voltak.

Leírás
Kulcsszavak
Földkérdés, Károlyi Gyula, Móricz Miklós, Horthy-korszak, Nyomtatott sajtó
Forrás