"Könyv kell több, mint kard"- A Ráday könyvtár története

Dátum
2006-08-02T09:57:18Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom célja a Ráday család néhány tagjának életén keresztül bemutatni a könyvtár történetét. Az első részekben vázolom a könyvtári kultúra 18. századi általános jellemzőit. A főúri és főpapi olvasók bemutatása után következik a Ráday család történetének ismertetése. Először az apa, Ráday Pál, majd a könyvtár bemutatása következik. A gyűjtésben jelentősebb Ráday Gedeon bemutatása kapott nagyobb helyet dolgozatomban. A könyvtár, a szakrendszer, az állomány összetételének, a könyvtár kölcsönzéseinek leírása után térek ki a kastély felépítésére. Majd kisebb kitérővel a Rádayak képgyűjteményéről és éremgyűjteményéről szólok. Szakdolgozatomat a Ráday könyvtár utóéletének és mai helyzetének bemutatása zárja.

Leírás
Kulcsszavak
könyvtártörténet, könyvtári kultúra, Ráday család, Ráday kastély, Ráday könyvtár
Forrás