A levelező tagozatos hallgatók oktatásának sajátosságai - oktatói megvilágításból

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozat a felnőttek felsőfokú oktatásának gyakorlati kérdéseivel foglalkozik. A felnőtt személy sajátosságainak, tanulási indítékainak, nehézségeinek és jellemző tanulási stílusainak bemutatása mellett elhelyezi a felsőoktatást az andragógia rendszerében. Az empirikus kutatás az OTKA (K-101867) által támogatott Tanuló régiók Magyarországon: Az elmélettől a valóságig című kutatás keretében készült. A dolgozat empirikus részének aktualitását többek között néhány a témához kapcsolódó statisztikai adat támasztja alá. A kutatás megalapozásaként a felnőtt tanulói csoportoknál sikerrel alkalmazott és legelterjedtebb oktatási módszerek rövid bemutatására is sor kerül. Az írás gerincét képző empirikus rész a felnőtt hallgatók felsőoktatásban történő részvételének sajátosságait az oktatók aspektusából vizsgálja. A 2014-ben kezdődött kutatási folyamat olyan oktatók közreműködésével zajlott, akik a felsőfokú oktatásban tanuló felnőttek levelező tagozatos csoportjait tanították vagy tanítják. Ennek okán a dolgozat olyan gyakorlati tapasztalatokat, megfigyeléseket mutat be, melyek visszaforgatása elősegíti a levelező tagozatos képzések fejlesztését. A kutatás célja, hogy felhívja a figyelmet a téma fontosságára, és hogy további több-nézőpontú vizsgálatokat irányozzon elő, melyek szűkebb körben az intézményi szintű oktatási kultúrát, szélesebb körben pedig a magyar, illetve az európai társadalmat mozdíthatják elő.

Leírás
Kulcsszavak
formális felnőttoktatás, felsőoktatás, oktatásmódszertan, tapasztalatok
Forrás