Klaszteranalízis és diszkriminanciaanalízis

Dátum
2007-03-22T15:31:04Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A diplomamunka a valószínűségszámításhoz, ezen belül a klaszteranalízishez és a diszkriminanciaanalízishez kapcsolódik. A dolgozat két nagyobb részből áll. A klaszteranalízisről szóló részben a két alapvető módszer (hierarchikus és nem-hierarchikus) kerül bemutatásra. Bemutatja a képi ábrázolásban rejlő lehetőségeket is. A diszkriminanciaanalízisről szóló részben az elhelyezési szabályokat, a paraméteres és nem-paraméteres osztályozást tárgyalja.

Leírás
Kulcsszavak
osztályozás fajtái, hasonlóság és távolság mértékek, hierarchikus és nem-hierarchikus módszerek, képi ábrázolás, elhelyezési szabályok, döntéselméleti megközelítés, tanuló halmazok, hibaanalízis, paraméteres és nem-paraméteres osztályozás
Forrás