Lucerna fajták értékmérő tulajdonságainak vizsgálata szabadföldi kisparcellás kísérletben

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Kutatásunkban különböző lucerna fajták összes szaponin tartalmát (TSC), a minták levél-szár arányát vizsgáltuk valamint azt elemeztük, hogy az előbb megnevezett tulajdonságokra bizonyos időjárási tényezők (hőmérséklet és napi relatív páratartalom) milyen hatással vannak. A mintákat véletlenszerű elrendezésű kisparcellás kísérletből gyűjtöttük, a tenyészidőszak három különböző időpontjában, a korai virágzás szakaszában három éven keresztül (2018-2020). A TSC- tartalomban és a levél-szár arányban a fajták között nem tudtunk különbséget mérni, azonban a mintavétel ideje szignifikáns eltéréseket okozott. A mért TSC tartalmak 0,18-0,87 tömegszázalék értékek között alakultak, ezzel megfelelnek a korábban szakirodalomban publikált TSC-eredményeknek. Méréseink alapján az állomány korosodása a TSC értékek növekedését váltotta ki. A levél arány értékei 35,43-57,75 % között változtak. Mindhárom vizsgált fajta esetében az őszi mintavételeknél magasabb, a kora nyári mintavételeknél alacsonyabb levél arányokat mértünk. A két előbb felvázolt értékmérő tulajdonság és az időjárási paraméterek közötti korreláció vizsgálatok szignifikáns eredményeket nem hoztak.

Leírás
Kulcsszavak
lucerna, szaponin, levél-arány
Forrás