A Hajdúdorogi Bocskai Növénytermesztési Kft. földhasználatának és növénytermesztési ágazatának a vizsgálata

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban a hazai mezőgazdasági viszonyok tekintetében elemeztem a Hajdúdorogi Bocskai Növénytermesztési Kft. földhasználatát, illetve növénytermesztési ágazatait. Kitérek a gazdaság földhasználati viszonyaira, ezen belül megvizsgáltam a bérelt területek arányát. Ehhez kapcsolódóan részletesen áttanulmányoztam a haszonbérleti szerződés tartalmát és hiányosságait. A növénytermesztésen belül a takarmánykukorica, búza és csemegekukorica ágazatok termelési értékeit, termelési költségeit és jövedelmezőségi viszonyait vizsgáltam. Az eredmények összevetésével kívántam rávilágítani a cég működésében fellelhető hiányosságokra, valamint fejlesztési lehetőségekre. Ezentúl célom volt megállapítani, hogy mennyire eredményes és versenyképes a cég adott technológia és gazdasági viszonyok mellett.

Leírás
Kulcsszavak
Földhasználat, Haszonbérleti szerződés, Növénytermesztés
Forrás