A könyvtárak szerepvállalása az olvasóvá nevelésben

Dátum
2014-05-09T08:37:44Z
Szerzők
Mile, Dóra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban a könyvtárak szerepvállalása az olvasóvá nevelésben című témát dolgoztam ki. A korcsoportok olvasóvá, illetve könyvtárhasználóvá nevelésének folyamatát fejtettem ki. A könnyebb és átláthatóbb bemutatás miatt életkor szerint bontottam szét a téma taglalását, mert minden korcsoport esetében különböző módszereket kell alkalmazni a sikeres olvasóvá nevelés érdekében. Emellett minden korosztály esetében más-más könyvtártípusok biztosítják a könyvtári szolgáltatásokat, s a szakdolgozatomban azt is kifejtettem, hogy milyen típusú könyvtárak megfelelőek a különböző korcsoportok számára és bemutattam, hogy mik a jellemzői a különféle könyvtártípusoknak, valamint miben térnek el egymástól.
Leírás
Kulcsszavak
olvasóvá nevelés
Forrás