NI CompactRIO eszközzel vezérelt robot megvalósítási lehetőségei és egy kiválasztott konfiguráció felélesztése

Dátum
2012-05-23T09:16:57Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom megírása során a National Instruments CompactRIO típusú PAC által vezérelt robot megvalósítási lehetőségeit kutatom, az alkotórészek kiválasztásának szempontjait figyelembe véve.

Leírás
Kulcsszavak
compactrio, robot
Forrás