Gazdasági Társaságok alapításának és működésének általános szabályai és feltételei Nagy-Britanniában, Németországban és Franciaországban

Dátum
2009-08-29T09:16:26Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A gazdasági élet integráns szereplői a vállalkozások, amelyek közös üzletszerű tevékenység nyereség mellett történő végzésére jönnek létre. Tulajdonlási szempontból a vállalkozásoknak két alapvető szervezeti formája van, az egyéni vállalkozás és a gazdasági társaságok. Dolgozatomban e vállalkozási szervezeti formák közül a gazdasági társaságoknak a külső környezet által eleve meghatározott alapítási és működési feltételeit vizsgáltam három, az Európai Unió „élmezőnyében” lévő, az Európai jogrendszerek alapjait adó országban: Nagy-Britanniában, Németországban és Franciaországban.

Leírás
Kulcsszavak
gazdasági társaság, működési feltétel, külső környezetváltozás
Forrás