A helyi önkormányzatok gazdasági alapjai

Dátum
2012-05-10T10:02:15Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomat a helyi önkormányzatok általános jellemzőinek, gazdálkodásának bemutatásával kezdtem, majd lakóhelyem önkormányzatát mutatom be, annak vagyoni és pénzügyi helyzetét vizsgálom meg a rendelkezésemre álló adatok alapján. Az önkormányzat bevételeinek fő forrása a saját bevételekből, az átengedett központi adókból valamint az állami támogatásokból áll. A saját bevételeken belül a helyi adókból származik a legtöbb bevétel. Dolgozstom további részében lakóhelyem rövid bemutatásával foglalkoztam. Az önkormányzat gazdálkodásának elemzése során azt állapítottam meg, hogy a petneházi községi önkormányzatnak szűkös keretekből kell gazdálkodnia. Ebből adódóan a feladatok ellátása is nehezebbé vált. Dolgozatom utolsó részében az általam levont következtetéseket fogalmaztam meg. Szakdolgozatom végén az abban leírtakat összegeztem.

Leírás
Kulcsszavak
önkormányzat, gazdálkodás
Forrás