Hannibal tizenöt éve Itáliában

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban Hannibal itáliai hadjáratát kutatom, azon belül pedig arra fókuszálok, hogy Hannibal hogyan tartotta össze seregét, illetve milyen módszerekkel manipulálta Rómát és annak szövetségeseit a második pun háború alatt. Dolgozatom célja, hogy kimozdítsam Hannibal személyét a csataterek világából, bemutatva egyedülálló hadvezéri és politikusi kompetenciáit is. Dolgozatom első nagy fejezetében számba veszem az olyan, ellenségen kívüli kihívásokra adott válaszait, mint a terep nehézségeinek leküzdése, az emberi szükségletek kielégítése, illetve az emberi veszteségek pótlása. A második fejezetben Hannibal azon politikai cselszövéseit járom körbe, amelyekkel Róma szövetségi rendszerét igyekezett bomlasztani. Ezen fejezetek segítségével szeretnék ugyanis rávilágítani Hannibal hadjáratának bonyolult és sokrétű kapcsolódási pontjaira, ezzel pedig új szempontból megközelíteni a második pun háború témáját.

Leírás
Kulcsszavak
Hannibal, második pun háború, Karthágó, Róma
Forrás