A női vezetők helyzetének és vezetési stílusának vizsgálata

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A vezető személye minden szervezet esetében központi szerepet tölt be működésük során. Többek között összetartja a szervezet tagjait, koordinál, motivál és a közös célok elérése mozdítja elő a munkavállalókat. Egy hatékony és sikeres vezetőnek feladati ellátásához számos képességgel, készséggel és szakmai tudással kell rendelkeznie, amelyek nemenként eltéréseket mutathatnak. Diplomadolgozatomban a női vezetők helyzetét és vezetési stílusát vizsgálom, férfi vezetőkkel való összehasonlításban. Kvalitatív adatgyűjtést végzek a témában, amely során célkitűzésem, hogy megvizsgáljam a női és férfi vezetők vezetési stílusát, speciális kompetenciáikat, magatartási tulajdonságaikat, illetve kitérek a munka és a család egyensúlyára, a diszkriminációra és a kihívásokra, akadályokra, amelyekkel a vezetők karrierjük során szembenéznek. Annak érdekében, hogy átfogó képet kaphassak a témakörben primer kutatásomba a munkavállalói és a vezetői oldalt egyaránt bevonom. A munkavállalók nézeteinek reprezentálása érdekében kérdőíves megkérdezést alkalmazok. A vezetői oldal elemzése során három női és három férfi intézményvezetővel készítek félig strukturált interjút, amely által vizsgálom vezetési stílusok, kompetenciáik, magatartásuk és munkaerőpiaci helyzetüket.

Leírás
Kulcsszavak
vezetési stílus, női vezetők, nők helyzete
Forrás