A Mórakert Termelői Értékesítő Szövetkezet lehetőségeinek, veszélyeinek, erősségeinek, és gyengeségeinek meghatározása

Dátum
2007-02-28T08:24:16Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A friss zöldség gyümölcs ágazat nagy szerepet játszik az egészséges életmódban, így az Európai Unióban és hazánkban is kitüntetett figyelemben részesül. A termelés nagy élőmunka ráfordítást igényel, így a vidékfejlesztés és a helyben tartás fontos eszköze, valamint nagy tételt képez az EU külkereskedelmi egyenlegében. Mindezek közre játszanak abban, hogy az Európai Unió jelentős támogatásokban és kedvezményekben részesíti az ágazatban dolgozókat, ha eleget tesznek a „könnyű” piacszabályozási alapelveknek. A szabályozás két alappillére a minőség és a Termelői Értékesítő Szervezetek (TÉSZ-ek). A volt EU-15-ök országaiban már létrejöttek a jól működő és erős TÉSZ-ek, amelyek megfelelnek a minőségi előírásoknak. Magyarországon a természeti adottságok és a termesztési hagyományok lehetővé teszik jó minőségű zöldség-gyümölcs előállítását, kis területen nagy termelési értéket képvisel és az élelmiszergazdasági export egy jelentős hányadát alkotja, ebből adódóan Magyarországnak is fontos, hogy fel tudja venni a versenyt és bekapcsolódjon a támogatások rendszerébe, amelyhez szükséges, jól működő TÉSZ-ek létrehozása.

Leírás
Kulcsszavak
zöldségtermelés, gyümölcstermelés, gazdasági mutató, vállalatgazdaságtan
Forrás