Csehovi nyomok Vlagyimir Szorokin Юбилей („Jubileum”) című művében

Dátum
Szerzők
Furó, Ágnes
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban a nagy klasszikus, Anton Pavlovics Csehov életművének dialogikus nyitottságára mutatok rá. Valamint arra, hogy mindez hogyan egyeztethető össze a kortárs törekvésekkel, leginkább Vlagyimir Georgijevics Szorokin klasszikus irodalmi és szocreál sémákat pervertáló stílusával, mi több, hogyan manifesztálódik a kiinduló szöveg ebben a Szorokin által alkotott új világban.
Leírás
Kulcsszavak
Szorokin, Csehov, posztmodern, dráma
Forrás