A teljesítményértékelés által elérni kívánt célok a magyar rendőrség szervezetében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban a szakirodalmakra támaszkodva mutatom be a teljesítményértékelés és a teljesítménymenedzsment-rendszer elméleti hátterét, illetve az általa kialakítható célokat. Ezen célok bemutatását egy szolgáltató szervezetnél, a magyar rendőrségnél végzett kérdőíves kutatásom, valamint az interjú segítségével teszem meg. Az alkalmazott módszereknek a segítségével a kapott eredményeket értelmeztem és következtetéseket vontam le a rendészeti munka hatékonyságnövelése és a teljesítményértékelés közötti összefüggések értelmezésével kapcsolatban. A kutatásom következtetéseire támaszkodva közelebb lehet kerülni ahhoz, hogy hogyan lehet elérni, mind magunkban, mind másokban a lehető legeredményesebb munkavégzést, a lehető legnagyobb sikereket. Eredményeim segítségül szolgálhatnak a vezetők tudatosabb, célirányosabb és eredményesebb tevékenységéhez az állomány ösztönzésének területén. Bízom abban, hogy kutatásom segíthet egy olyan teljesítményértékelési rendszert kialakítani, ami az egyéneket oly módon motiválja, ösztönzi és részükre a megfelelő visszajelzést adja a munkájukról, hogy az hatékonyan fejlessze az adott egyén teljesítményét oly mértékben, hogy az magát a szervezetet is sikerre tudja vinni.

Leírás
Kulcsszavak
Teljesítményértékelés, Hatékonyságnövelés, Rendészeti munka ösztönzés
Forrás