A hazai munkaerőpiac sajátos problémái az ipar 4.0 tükrében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Egy olyan technológiai forradalom tanúi vagyunk, amely alapvetően megváltoztatja életmódunkat, munkánkat és kapcsolatainkat. A negyedik ipari forradalom méretében, terjedelmében és összetettségében egyáltalán nem hasonlít semmilyen átalakuláshoz az emberiség által eddig tapasztaltak közül. Az újabbnál újabb technológiai előrelépések napi szintűek, azonnal érzékeltetik hatásukat mindennapi életünkben. Ezekről nem tudjuk pontosan, hogyan fognak kibontakozni a jövőben, nincsenek rá évtizedeink, hogy érdemben átgondolva próbáljunk alkalmazkodni a saját magunk által diktált tempóhoz. A gyors változásokra mégis integrált és átfogó választ szükséges adnunk. Az előttünk álló kihívások kezeléséhez teljes kooperáció szükséges a globális politika érdekeltjei, az állami és a magánszektor, az egyetemek és kutatóintézetek és nem utolsó sorban a civil társadalom részéről. Szakdolgozatomban azt járom körül, hogy a gyorsuló ütemű technológiai fejlődés az ipar 4.0 folyamatain keresztül milyen körülmények között és hogyan hat a magyar regionális munkaerőpiacra. A kihívások részletezése után pedig egy olyan együttműködési lehetőséget mutatok be, mely a technológia és a rendelkezésre humán erőforrások összekapcsolásával hatékonyan segítheti mikro-, a későbbiekben pedig akár makrogazdasági környezetek problémáinak megoldását.

Leírás
Kulcsszavak
ipar 4.0, digitalizáció, munkaerőpiac, innováció, kompetencia, humánerőforrás
Forrás