Az intézmény nevelési munkájához alkalmazott legeredményesebb módszerek

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Iskolarendszerünk anomáliái szemben az új generációk ismeret elsajátítási szokásaival. Iskolai szakemberek törekvései a kontraszelekció következtében létrejött szegregáció leküzdése érdekében. A probléma kialakulásának történeti áttekintése. Aktualitás. Szociometriai felmérések értékelése és szakértői vélemények javaslatai a szelektív mutizmussal élő tanulók inspirálására szolgáló módszerek, programok, feladatrendszerek összeállításának megalapozására. A szakirodalom megismerése és jó gyakorlatok személyre szabott alkalmazásának kidolgozása a SNI és a BTMN-es tanulók inkluzív befogadásának érdekében. Hogyan segíthetünk? Segítőtársak, terápiák, módszertani praktikák, jó gyakorlatok feltérképezése, személyre szabott megoldások kialakítása. Milyen tényezők veszik körül a gyermeket a családban, az iskolában? A szelektív mutista gyermek válaszai a környezetére. Személyre szabott tevékenységek, feladatok: egyéni foglalkozási terv, tantárgyi ütemtervek, élmény alapú foglalkozások programja, iskolán belüli tanórán kívüli programok, iskolán kívüli, sokszínű programok, a gyermek adottságainak megfelelő játékos programok bemutatása. Milyen pedagógushoz és milyen tevékenységekhez kötődik a magatartászavarral küzdő tanuló? Mi kell, mit értünk el, és mi kell még az inkluzív iskola megvalósulásához? Jó cél lenne, ha minél többen álmodnánk olyan iskolát, amilyet Karl Popper álmodott 1922-ben. Azt is tanácsolom pedagógus társaimnak, hogy szeressék meg Fóti Péter: Útmutatás rebellis tanároknak című könyvének szellemét. (2009. Saxum Kiadó, Budapest)

Leírás
Kulcsszavak
szegregáció, integráció, inklúzió, magatartászavar, részképesség-zavar
Forrás