Létavértes önkormányzatának gazdálkodása

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A záródolgozat témája a Létavértes Városi Önkormányzat gazdasági bemutatása a 2014-2017 évi költségvetési mérlegek alapján. A dolgozatban bemutatásra kerül a helyi önkormányzatok gazdálkodása. Ismertetésre kerülnek az önkormányzatok lehetséges bevételi forrásai, illetve kiadásai. Megvizsgálásra kerülnek a Létavértes önkormányzat bevételei és kiadásai közötti különbségek a 2014-2017 évi zárszámadások alapján. A 2016. évi költségvetés zárszámadását alapul véve elemeztem, hogy milyen területekre szán anyagi forrást az önkormányzat, mely beruházások és felújítások valósultak meg, illetve milyen jellegű település fejlesztés zajlott az elmúlt években.

Leírás
Kulcsszavak
Önkormányzat, Létavértes, Gazdálkodás
Forrás