Komplex testtömeg csökkentő programban résztvevő páciensek motivációja céljából alkalmazott célkitűzési módszer (6 fokozatú célskála) használhatóságának vizsgálata

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Célkitűzés: a 6 fokozatú, egyszerűsített célskála használhatóságának vizsgálata. A tanulmány típusa: retrospektív, kontrollált, klinikai vizsgálat. Résztvevők: a Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszéken működő három hetes, komplex testtömeg csökkentő programban résztvevő, 18 év feletti túlsúlyos és obez páciensek. A vizsgálati csoport 2016.05.24 és 2016.12.22 között, a kontroll csoport 2014.01.06-2015.03.17 állt osztályunkon kezelés alatt. Módszerek: a célskála használhatóság objektív és szubjektív paramétereinek vizsgálata, a testtömegindex (BMI), a hat perces járásteszt (6MWT), a Timed up and go teszt (TUG) és a haskörfogat változásának összehasonlítása a csoportok között és a csoportokon belül, a felvételi és a távozási adatok összehasonlításával. Eredmények: a célskálát a túlsúlyos és obez páciensek körében mind az objektív, mind a szubjektív szempontok alapján jól lehetett alkalmazni, azonban a csoportok közötti összehasonlítás alapján nem volt szignifikáns különbség egyik paraméterben sem (p>0,05). A felvételi és a távozási értékekben azonban mindkét csoportban a BMI, a 6MWT, a TUG és a haskörfogat változás is szignifikáns volt (p<0,000). Következtetések: a célskála könnyen alkalmazható volt az obez betegek körében, azonban a 3 hetes komplex testtömegcsökkentő program esetén nem volt hozzáadott értéke a kimeneti változók eredményeihez. Hosszabb távon, a résztvevők követése során kapott eredmények fényében is érdemes lenne megvizsgálni a célskála hozzáadott értékét az életmód változtatás eredményeihez.

Leírás
Kulcsszavak
célskála
Forrás