Szülőfalum templomának története - a széksorok kiosztásának hagyománya

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Döge, egy kis település a Nyírségben, melynek létezéséről, kulturális örökségéről kevesen tudnak. Szakdolgozatom célja a település történetének és nevének eredetének bemutatása. Döge egyik jelentős műemléke a dögei református templom, amely hosszú múltra tekint vissza, a reformációtól egészen a XX. század elejéig. Jelen szakdolgozat pedig ennek folyamatát, a felépülés menetét, annak nehézségeit és a széksorok kiosztásának jelentőségét foglalja magában a dögei presbiteri jegyzőkönyvek feldolgozásában. Jelen munka különleges aspektusa, hogy a családom, a Belinszky és a Mónus család évtizedes vitáját zárja le, fényt derítve arra, hogy melyik család számított tehetősebbnek a XIX. és a XX. században

Leírás
Kulcsszavak
Döge, református templom, széksorok
Forrás