Egy választott vállalkozás vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének vizsgálata, elemzése

Dátum
2014-04-14T08:19:12Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban a VÍZ-KÖ 49 BT. vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetét vizsgáltam a BT. 2010-2012. éves beszámoló adatainak segítségével. Hat fejezetből áll a záródolgozatom. Egy rövid bevezető résszel kezdődik, amit egy terjedelmesebb szakirodalmi áttekintés követ. Ebben a részben szó van a beszámoló definíciójáról, készítésének céljáról, fajtáiról; a pénzügyi elemzés céljáról, eszközeiről; valamint a különböző pénzügyi mutatókról. Fel vannak tüntetve azok a képletek, amelyekre szükségem volt a dolgozat megírásához és a későbbi számítások alkalmával ezekre tudtam hivatkozni. A harmadik fejezetben a VÍZ-KÖ 49 BT-t mutatom be néhány oldalon keresztül. Kiderül többek között, hogy honnan ered a vállalkozás neve, mivel foglalkoznak a BT-nél, mennyi volt a dolgozói létszám, illetve a munkavállalók bére és nem utolsó sorban az, hogy ki az az ismert korábbi sportoló, aki vezeti a vállalkozást. A következő két részben a számoké a főszerep, a BT. 3 egymást követő év mérlegeinek és eredménykimutatásainak -, illetve a szakirodalmi áttekintésben felsorolt fontosabb pénzügyi mutatók használatával azok elemzését tartalmazza táblázatok és ábrák segítségével. Végül az utolsó részben összegeztem tapasztalataimat. A dolgozat végén az irodalomjegyzék és a függelékek kaptak helyet. Számításaim szerint a betéti társaság vagyoni és pénzügyi helyzete a 2010-es nehézségek ellenére stabil lábakra állt és gazdasági teljesítménye növekvő tendenciát mutatott a vizsgált 3 éves időszak végére. Ezt a kijelentésemet alátámasztja az a tény is, hogy a vállalkozás eszközállománya 3 év alatt mintegy 19,5%-kal nőtt. A stabilitást jelzi az is, hogy hosszú lejáratú kötelezettségei nem voltak, csak egy évnél rövidebb lejáratú kölcsönei. Az eredménykimutatás alapján megállapítható, hogy 2010-ben negatív volt a mérleg szerinti eredménye, de a következő év fordulópont volt a vállalkozás életében és 2011-2012-ben sikerült a BT-nek pozitívra fordítania gazdasági tevékenységét. A vállalkozás a forgóeszközök növelésével és a rövid lejáratú kötelezettségek csökkentésével megszüntette likviditási problémáit, a rövid lejáratú kölcsöneit pedig időben visszafizette és eladósodottsága évről-évre csökkent. A jövedelmezőségi mutatók növekedést mutattak, ez a vállalkozás gazdasági teljesítményének folyamatos javulását és dinamikus fejlődését igazolja. Úgy érzem a dolgozatom elérte a célját és örülök, hogy kamatoztatni tudtam az egyetemen megtanultakat szakirodalommal kiegészítve. Mindent összevetve elmondható, hogy a betéti társaság vagyoni és pénzügyi helyzete stabil, nincs hosszú távon eladósodva és a rövid lejáratú kölcsönei a jövedelmi, finanszírozási helyzetét növekedésnek indította.

Leírás
Kulcsszavak
pénzügyi elemzés
Forrás