A Tranzit-KER Zrt. pénzügyi elemzése

Dátum
2012-04-26T13:05:20Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban a Tranzit-KER Zrt. pénzügyi elemzését végeztem el a 2006 és 2010 közötti időszakra vonatkozóan. A számításokhoz a Zrt. ötévi mérleg és eredménykimutatás adatait használtam fel. A dolgozatom során olyan mutatószámokat igyekeztem alkalmazni, amelyekkel megbízható, és valós képet alkothattam a Zrt. pénzügyi pozíciójáról.Elemzésemben elsőként a mérlegben az eszközök és források összetételét, majd az eredménykimutatás főbb sorainak vizsgálatát végeztem el.A pénzügyi helyzetet a továbbiakban mutatószámok segítségével vizsgáltam.A rövid távú fizetőképességet likviditási mutatókkal, a hosszú távú fizetőképességet adósságállományi mutatókkal.Táblázatos, és grafikus módszereket alkalmaztam az összehasonlításnál, a könnyebb áttekinthetőség érdekében. Elemzésem során igyekeztem feltárni, és megállapítani a változások főbb ok-okozati összefüggéseit, és javaslatokat tenni.

Leírás
Kulcsszavak
pénzügyi, elemzés
Forrás