Humán erőforrás tervezése, a humán erőforrással való gazdálkodás, a pedagógusok munkaidő-beosztása

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az utóbbi időben az emberi tőke felértékelődésének lehetünk tanúi az élet minden területén. Dolgozatom az emberi tőke sajátosságainak bemutatása után az iskolákban zajló emberi erőforrás tervezését, majd a humán erőforrással való gazdálkodást mutatja be.Részletesen elemzem a pedagógusok munkaidejére vonatkozó törvényi előírásokat, majd a pedagógusok munkaterheit, motivációit, juttatásaikat, elégedettségüket vizsgálom saját nevelőtestületünk körében kérdőíves módszer segítségével.

Leírás
Kulcsszavak
humán erőforrás, tervezés, munkaidő-beosztás
Forrás