Szociális alapellátások a változó társadalmi környezetben

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A felzárkózásnak számos gátja tapasztalható a szociális alapellátások szintjén is. Azonban magának az ellátórendszernek számos kihívással kell szembenéznie a jelenkor társadalmi kontextusában. Az elemzés során bemutatásra kerülnek a nappali ellátásokban dolgozók szemszögéből az igénybevevő célcsoportok, akikről egyértelműen elmondható, hogy halmozottan hátrányos helyzetben léteznek az ellátórendszerben. A kutatás különös hangsúlyt fektet a szocializációs hátrányokra, amelyek a legtöbb esetben nehezítik az egyének befogadását és kilépését a nehézségek lefelé húzó spiráljából. Az elemzés során válaszokat keresünk arra, hogy a legkiszolgáltatottabb csoportok körében miért nem következett még be a felzárkózást és az integrációt segítő szervezeti és szemléleti változás. A segítő szakemberek kulcsfontosságú szerepet töltenek be a nappali ellátásokban, ahol a szociális támogatások és szolgáltatások komplex rendszerével kínálnak megoldásokat a résztvevők egyedi igényeire. Rávilágít, hogy milyen szerepe van a szakembereknek a nehézségekkel való megküzdés folyamán, miközben ők maguk is számtalan próbatétellel és dilemmával küzdenek munkájuk során. A segítő szakemberek szerepét helyezi előtérbe a változó társadalmi környezetben. A legfontosabb kérdés, amelyre keressük a választ, hogy mindezek tükrében a szociális szakma és a benne dolgozó szakemberek kellőképpen felkészültek-e a folyton változó igényekre?

Leírás
Kulcsszavak
szocializációs hátrányok, integráció, szociális munka, nappali ellátások, hátrányos helyzetű csoportok, változó társadalmi környezet
Forrás