Parlamenti választás Magyarországon 2010 után

Dátum
Szerzők
Nagyné Tudlik, Bernadett
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban a magyar parlamenti választásokat mutatom be, továbbá részletezem a választási rendszernek a típusát, amelyek hazánkban is nagy szerepet játszanak. Mivel Magyarországon a vegyes választási rendszer érvényesül, így ezért azt is ismertetem. Majd dolgozatomban taglalom és elemzem az országgyűlési képviselők választását és próbálok rávilágítani azokra a főbb elemekre, amelyek megmutatják, hogy a pártok és a képviselők, hogyan tudtak politikai hatalomra kerülni. Részletesen ismertetem a legfőbb választási alapelveket, szabályokat és módosításokat. Bemutatom a demokrácia működését, mert a jó demokratikus rendszerekben nélkülözhetetlenek az olyan választások, amelyben a hatalom a néptől származik. A képviselőket a nép ruházza fel hatalommal. A demokratikus társadalom híven tükrözi az állampolgárok preferenciáit, akaratukat, társadalmi beállítottságukat. A választójog minden állampolgárt megillet, és kötelességük élni ezzel a hatalommal, ami ténylegesen is választási hatalom, vagyis ez a hatalom a népszuverenitásból származik, és a döntést szabad akaratuk alapján hozzák meg. Dolgozatom második nagy részében a 2010, 2014, 2018-as évi parlamenti választás, mint versengés a hatalomért, továbbá elemzem, hogy a többi párt milyen eredmények alapján tudja magát képviseltetni az országgyűlésben. Természetesen itt arra is kitérek, hogyan is alakulnak a választási eredmények, melyik képviselő, majd párt, hogyan részesül a politikai hatalomból és hogyan is alakul e választási eredményhazámra nézve. Számomra, azért figyelemre méltó ez a téma, mert nagyon érdekesnek találom hazánk vegyes választási rendszerét, mert annak mi is a részesei vagyunk, mi is befolyásolni tudjuk a döntéshozatalt. Először is tudnunk kell hogyan is tevődik össze hazánk választási rendszere, hogyan dőlnek el a választások, majd ki hogyan kapja meg a mandátumát, s miféle módon részesülnek a pártok a politikai hatalomból, ezek után miképpen irányítják és döntenek az ország jövőjéről.
Leírás
Kulcsszavak
győzteskompenzáció, vegyes választási rendszer
Forrás