Egy megvalósult beruházás utólagos értékelése az IPTECH Kft.-nél

Dátum
2012-04-11T07:01:19Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az Iptech Kft-nél elmúlt években történt beruházás bemutatása és utólagos értékelése.A vállalkozás ismertetése, megalakulása, tevékenységének jellege. A beruházások elméleti áttekintése azon belül is, hogy mit nevezünk beruházásnak, milyen finanszírozási lehetőségek adottak egy vállalat számára a megvalósításhoz.Majd az általam vizsgált beruházás ismertetése. A beszerezni kívánt két darab termelőeszköz technikai ismertetése és az eszközökhöz szükséges kiegészítő berendezéseket. A beruházáshoz kapcsolódó tervezett informatikai és HR fejlesztést is beleértve.Ezen két termelőgép finanszírozásának bemutatása kitérve a vállalat hitelezési politikájára. A megvalósulás ismertetése és azok hatásai a vállalatra a külső tényezők figyelembe vételével.Majd az előzőekben leírtak figyelembevételével megvizsgálom, hogy a vállalat ezen tervei sikeresnek vagy sikertelennek mondhatók-e.

Leírás
Kulcsszavak
beruházás, megvalósult, értékelés
Forrás